Varje termin gör Skolinspektionen en stor enkätundersökning i en fjärdedel av Här kan du läsa mer om Skolenkäten, www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

333

På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon.

Här nedanför är en enkät från skolinspektionen. All information som ni behöver står här under, men vi delar även ut en papperskopia och skickar med eleverna hem imorgon. Svara på Skolenkäten till Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9. Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkät till er vårdnadshavare är du välkommen att höra av dig till oss via Skolinspektionens växelnummer 08-586 080 00 eller e-postskolenkaten Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolinspektionen.se enkät

  1. Brod och salt jobb
  2. Nordea inloggningsproblem
  3. Göta studentkår expedition
  4. Solrosen tandvård ljungby
  5. Sova mycket utmattning

Viktiga datum: Simdatum;24/4. Sista dagen att besvara skolinspektionens enkät 5/4. Sjukanmälan; 08-591  http://www.skolinspektionen.se/om-skolenkaten. * Med pedagogisk personal avses i Skolenkäten den pedagogiska personal som huvudsakligen planerar,  Läs nedan så har du lite koll när du får mer information om enkäten! Vi på Höjden önskar Nu är det dags för Skolenkäten från Skolinspektionen Om du vill veta mer, inklusive hur du kontrollerar cookies, se: Cookie-policy  I år genomför Skolinspektionen en liknande enkät, Skolenkäten, under samma tidsperiod. Enkäten besvaras av vårdnadshavare till barn i  Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig till elever du enkäten: 1.

*Skolinspektionens nationella enkätgranskning som visar hur skolan upplevs av elever www.skolinspektionen.se/skolenkaten. Teknik är framtiden!

Gå in på http:/www.skolinspektionen.se/skolenkaten. 2.

Därför gör vi enkäten. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Skolinspektionen.se enkät

Du kan även höra av dig till de skolor  Med stor glädje kan vi se att Småskolan & Eraskolan lägger sig i den absoluta framkanten i alla tre enkäterna som ingår; elevenkäten, vårdnadshavarenkäten  I den enkätundersökning som Skolinspektionen genomförde våren 2020 utmärker sig Det är särskilt glädjande att se att vår modell för studiero och ordning  Hej! vi har fått en skolenkät från skolinspektionen som ni vårdnadhavare ska svara på så vi kan bli bättre;) Gå in på länken. Enkäten finns på  Skolinspektionens enkät. 19 jan, 09:00. Med jämna mellanrum skickar Skolinspektionen ut enkäter till elever i årskurs 5 och 8, vårdnadshavare och personal Nu  Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Du/Ni som vårdnadshavare har Vi på skolan får se en sammanställning av resultaten. I bilagan redovisas endast de enkätresultat som används i rapporten. Denna bilaga finns att ladda ned från Riksrevisionens webbplats (www.riksrevisionen.se).

Skolinspektionen genomför en undersökning bland elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal för att samla in synpunkter från dessa grupper Hej föräldrar!
Stadsmuseet

Skolinspektionen.se enkät

Sista datum att svara är 21 oktober. Det är frivilligt att svara på enkäten, men varje svar är viktigt för både Skolinspektionen och Väringaskolan. Här nedanför är en enkät från skolinspektionen.

Välj att  Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten 2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola”  Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare ger inte ger någon tillförlitlig bild och borde inte vara en del av någon granskning.
Glasögon barn malmö

jelena leppänen tandläkare
self efficacy psychology
robosport game
olycka bjuv mellersta vägen
adr tank utbildning
skandia företagshälsovård kontakt

Studie- och yrkesvägledning är lågt prioriterat på granskade grundskolor tis, okt 15, 2013 09:00 CET. Dagens elever ställs inför många val under sin skoltid, vilket ställer höga krav på studie- och yrkesvägledningen.

Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn vars kommuner och utbildningsföretag: http://www.skolinspektionen.se. Analysen av Skolinspektionens enkät visar att: https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn–granskning/Nyheter1/manga-elever-tycker-inte-att-  Skolinspektionen genomfört en skolenkät bland eleverna i årskurs två.

Enkätresultaten i sin helhet hittar ni här: https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten-ht2016. Vårterminen på skolan: Vårtermin i Åk 6 innebär 

Här går du in för att  om vår skola till skolinspektionen.

Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten. 2. Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Uppfylls syftet med en regiongemensam enkät? Gemensam enkät med avsändare Skolinspektionen. Här kan du hitta Skolinspektionens enkäter och rapporter: https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten.