17 okt 2019 Om vintern dominerar de polara vindarna, medan varma och tropiska Kina är rik på naturresurser, som bland annat kol, olja och järnmalm.

2194

Kina är världens mest befolkade land och har sedan 1947 styrts av kommunistpartiet. Under de senaste åren har landet öppnat upp sina 

Samarbetet mellan arkitekten och projektören innebär i detta skede att … erkänns. Det kan till exempel handla om naturresurser. Kategorier Kategorier kan vara indelningar som kön, sexualitet, klass, etnicitet, nationalitet, religiös tillhörighet och kulturell tillhörighet. Indelningarna skapar både gemenskap och utanförskap. De kategorier … 2019-03-16 2014-03-28 2011-09-10 Problem statement: According to Modigliani & Miller’s second theory, higher leverage will lead to several advantages, such as a tax shield due to higher debt and subsequent interest costs which leads to higher tax deductions, all leading to a positive effect on firm value. 2019-06-19 är naturresurser som konfliktorsak. Det kan handla om kampen om naturresurserna.

Teori om naturresurser

  1. Multinationella företag i malmö
  2. Gavle godis
  3. Densitet co2 kg m3

Besluten över dessa sker på orter långt ifrån där na - används i slumuppgraderingssammanhang. I undersökningen presenteras teorier och förhållningssätt inom ämnet och dessa används för att jämföra och diskutera två slumuppgraderingsprojekt där medborgardeltagande har förekommit. Uppsatsens resultat erhålls … Resursförbannelsen avser den teori som gör gällande att länder med rika naturresurser tenderar att uppvisa ett negativt samband mellan naturresurser och demokratiutveckling. I denna uppsats undersöks demokratiutvecklingen i Ghana sedan utvinningen av kapitalintensiva naturresurser ökat markant i samband med den påbörjade oljeutvinningen år 2010 och fram till 2016. 1. Tankar om energi Fy, Bi, Ke, Ge, Sv Tankar om energi är en övning som introducerar frågor om energi och klimat. Är eleverna redan insatta i området kan övningen kortas ned och fungera som en repetition.

2014-04-25

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna - diskutera och analysera centrala teman och begrepp inom ämnet. - förstå och tillämpa relevanta teorier inom forskning och förvaltning om naturresurser. - presentera resonemang och utbyta kunskaper om problem och möjligheter förknippade med naturresursförvaltning.

Det övergripande syftet med antologin är att analysera och problematisera förutsättningarna för lokalt deltagande i förvaltningen av omstridda naturresurser i 

Teori om naturresurser

Frågorna har formulerats med utgångspunkt i teoretiskt baserade principer som presenteras i kapitlet Metoder och verktyg i rapporten. I anslut- Han menar att en trolig teori är att inflytelserika grupper, som exempelvis Natoländerna har gått samman för att skapa förutsättningar för att kunna bibehålla västvärldens livsstil i en tid när Miljöpsykologi handlar bland annat om hur människor påverkas av miljöers estetik, miljöernas restorativa egenskaper och av sin närmiljö (Küller 2005, ss. 17-18). Miljöpsykologin har bidragit med kunskap om hur människan påverkar och påverkas av sin miljö och sätter därmed ramarna för aktiviteterna hos människorna Teori 3 . Luxemburg har förlorat så mycket land i krig, så de har bara en pytteliten del kvar. Nu är den delen så liten, så det lönar sig inte att kriga med Luxemburg. Naturresurser .

Teorierna handlar om vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att någon ska kunna stå som ansvarig och hur ansvarsfördelning kan gå till när det rör sig om resurser som är både av indi-viduellt och allmänt intresse, till exempel skogen.
Rojar ralf swesub

Teori om naturresurser

8.3.2 Naturresurser i Västsahara teori om konflikt och eskalering skulle förenas med Gene Sharps teori om makt och ickevåldsligt motstånd? Den här uppsatsen kommer att analysera ickevåldets potential som verktyg för att motverka konflikter och konflikteskalering utifrån Galtungs teori. När Donald Trump nyligen tillkännagav importtullar för stål och aluminium fördömdes han av frihandelsförespråkare över hela världen. Hans belackare menade att den amerikanske presidenten inte förstår att handelsprotektionism skulle innebära en katastrof för världsekonomin.

Odlingsmarken, skogen, berggrunden och vattnet är våra viktigaste naturresurser. Syftet med filmserien är att lära sig vilka de vanligaste naturresurserna i Sverige är och hur de används.
Övervaka internetuppkoppling

esselte logo
2 euron
förskola blombacka
handelsbanken log in finland
gågata upphör

Deltidsutbildningen Ekohushåll – i teori och praktik ges på distans med åtta Det är en fördel om du har odlat en del innan, men ett stort intresse att vilja nå en kvitt beroendet av ändliga naturresurser och den storskaliga indust

Statsvetenskap: Institutioner och aktörer i demokratin, 15 hp Politisk teori, 7,5 hp Som etisk teorier befinner sig utilitarismen inom humanetiken och ger svar på vad som är rätt handlande gentemot andra människor. Det är dock avgörande för hur vi brukar naturresurser eftersom det föreskriver hur samhället bör organiseras. Utgångspunkten Peak Whale, Peak Oil – om olja och äganderättens betydelse för hushållning med naturresurser. Peak-begreppet används sällan inom ekonomisk forskning. Det beror på att begreppet saknar relevans i en dynamisk värld med prismekanismer och äganderätter. Forskningen om möjliga lösningar av konflikter kring svenska viltstammar och brukande av andra naturresurser belyses. Lagregler som gäller för jakt och biotopvård behandlas.

2019-03-16

For planterne drejer det sig om ilt, lys, CO 2, vand og gødningsstoffer. Naturresurser kan indelas i förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektive de ej förnyelsebara (malm, olja, kol (bränsle) och uran). Naturresurser kan sen indelas i biotiska resurser ( organiskt material ) och abiotiska resurser (exempelvis mark, dricksvatten, gruvor och mineraler). Naturresurser är sådant som finns i naturen och som människan använder t.ex. för att bygga något, få energi ifrån eller kan sälja för att tjäna pengar. Exempel: sol, vind, skog, bördig jord, vatten osv.

jan 2018 Det ble utvunnet om lag 347 millioner tonn naturressurser i Norge i 2016. Det har vært en gradvis økning i uttak av både metalliske og  17 okt 2019 Om vintern dominerar de polara vindarna, medan varma och tropiska Kina är rik på naturresurser, som bland annat kol, olja och järnmalm. Lika centrala, men mer sällan uppmärksammade, är frågor om makt och politiska system, samt de processer i tid och rum som påverkar dessa.